۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

آخر سال

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بهار
  • شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

نگرانی نوشت

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بهار
  • يكشنبه ۲۲ اسفند ۹۵

پستی به درازای نه روز نبودن:دی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بهار
  • جمعه ۲۰ اسفند ۹۵

صبح میشه این شب

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بهار
  • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۹۵

بیستمین نوشت:)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بهار
  • يكشنبه ۱ اسفند ۹۵
سپاس می گویم خدای خوبم را …
که زندگیم خوب است …
سازم کوک است …
روزم قشنگ است …
قلبی شکر گزار دارم
و پر از عشق …
و یک عالمه دوست با دنیایی مهر …
خوشبختی یعنی همین …
به همین سادگی^_^